Teambuilding

Honden gebruiken hun instinct en reageren op de intenties van de deelnemer (de binnenkant) en niet op wat de deelnemer graag zou willen uitstralen (de buitenkant). Mensen realiseren zich vaak niet wat voor signalen zij onbewust uitstralen en wat voor effect dit heeft om de mensen om hen heen. Honden pikken deze signalen feilloos op en maken met hun eigen gedrag het effect direct zichtbaar voor de klant, maar ook de rest van het team waar de klant deel van uit maakt, wat leidt tot bewustwording van voorheen onbewust gedrag. Hierdoor laat een hond glashelder zien waar talenten en ontwikkelpunten liggen.

Het werken met de honden is veel doen en ervaren. De coachee gaat oefeningen  doen met de hond en de hond reageert. De hond laat zien wie de coachee echt is en waar hun kwaliteit ligt.

Er worden met kleine groepen gewerkt, zodat iedereen tijd en ruimte heeft. De coach maakt de vertaalslag en legt de link naar het dagelijkse leven. Aan het eind van de sessie volgt een nabespreking waarbij er aandacht wordt besteed aan leiderschapsstijlen, communiceren, samenwerken, delegeren en motiveren.