Duo en de basis (hondenschool)

De hondenschool: puppy cursus, jonge hond- en pubercursus, waar ook kinderen kunnen lessen met hun hond.

 

*** Op 30 juni om 11.00 uur starten we weer een nieuwe groep ***

Voor hond en baas is het fijn om een basis te hebben voor het verdere verloop van de samenwerking.

Zeker als men, op latere leeftijd, met de hond mee wil doen aan verschillende disciplines van de hondensport, denk bijvoorbeeld aan Rally-o (zie Duo in actie).

Deze basis zorgt ook voor een stuk vertrouwen, begrip en samenwerking.

De cursus is voor alle puppy’s/honden die hun 2e enting hebben gehad.

Doel van de cursus

Het doel is om de honden spelenderwijs bij te brengen dat u de baas bent. Het belangrijkste deel van de cursus is erop gericht u te helpen bij de opvoeding, behoeden van valkuilen en plezier te hebben met uw hond om zo tot een sociale, betrouwbare en goed opgevoede metgezel te komen.

Wat gaan we doen?

In ieder geval de basis oefeningen: zit, sta, af , lopen zonder hinderlijk gedrag, tandjes kijken, blijf, hier komen en hersenkraakspelletjes.

Alle oefeningen zijn erop gericht uw hond spelenderwijs te leren luisteren, zelfverzekerd te worden en de juiste rangorde te bereiken.

Het belangrijkste: we trainen de baasjes op het leren ‘luisteren’ naar hun hond door de hond te leren ‘lezen’. Zo komt er begrip, ontspanning en wederzijds vertrouwen.

Spelregels:

Tijdens onze cursus blijven de honden aan de lijn en spelen niet met elkaar.

Dit omdat wij willen dat de hond op u let.

Verdere spelregels: de honden hebben een niet slippende halsband/tuigje om (of een halsband dat als zodanig kan worden gebruikt) met daaraan een lijn van ongeveer 1,50 m. Andere materialen zijn niet toegestaan

Wanneer u verhinderd bent, verwachten wij een tijdige afmelding (minimaal 24 uur voorafgaand de les)  van u. De gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd.

In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen aan de cursus, zullen wij in overleg met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.

De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Gebeurt er toch een ongelukje, dan vragen wij u vriendelijk dit op te ruimen.

De hond dient minimaal 2 uur vóór aanvang van de les gegeten te hebben, wegens gevaar voor een maagtorsie.

Duo-coaching is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of vermiste eigendommen, van welke aard ook. U dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor uw hond.

Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald. Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht en de les wordt dan een week verschoven.

2016-10-23

Entingen: De hond dient zijn 1e twee entingen gehad te hebben. Dit zal gecontroleerd worden aan de hand van het entingsboekje, dat u op de 1e trainingsdag dient mee te nemen.

Wat verder mee te nemen? Als beloning dient u voldoende lekkere brokjes en een speeltje (zonder geluid) mee te brengen.

En hoe nu verder?

Deze cursus is een kleine basis, die u handvatten geeft voor de opvoeding. Echter bent u zeker het 1e jaar druk met investeren in uw hond.

Een hond maakt, net zoals een kind, een bepaalde periode van ontwikkeling door. Het blijft dus van belang dat u weet hoe u moet reageren zodat uw hond, zonder dat u er erg in heeft, de overhand krijgt met ongewenst gedrag tot gevolg. Uiteraard kunt u deze basis, tijdens lessen, bij ons blijven vergroten.

Wanneer en waar?

Onze lessen worden gehouden op zondagochtend. De les duurt 45 minuten. Ze worden tot nader bericht gegeven in Giesbeek.

U kunt instromen wanneer u dit wilt.

De kosten voor 10 lessen bedragen € 95- .
U dient de kosten op de 1e cursusdag contant te betalen of vóór de eerste cursusdag over te maken op NL56RABO 0304480398 t.a.v. Duo-coaching.

Interesse? Dan kunt u ons mailen Info@duo-coaching.nl